Какво се случва в мозъка на едно дете с дислексия когато чете?

Напоследък все по-често в училищните класове се срещат деца, демонстриращи значителни трудности в овладяване на умения за четене. Терминът дислексия получава все по-широко приложение, обозначавайки това състояние. Дислексия не е…

Continue Reading Какво се случва в мозъка на едно дете с дислексия когато чете?