Фамилен консултант - Варна

Красимира АнтоноваКоя съм аз?

Казвам се Красимира Антонова, и съм родена в град Варна през 1968 година. Още от детството, у себе си усещах възможност да разбирам хората доста повече от обичайното. Тогава не осъзнавах какво всъщност „разбирам”, но и не изпаднах в безтегловност, решавайки, че притежавам „свръхестествени способности”. Избрах за своя професия медицинската грижа за болни хора. Завърших Медицински колеж и дълги години работих в едни от най – тежките болнични отделения. Именно там се срещах с болката във всичките ѝ човешки измерения. Физическата болка е добре изучена от медицинската наука, дори има дял анестезиология, където чрез методи и медикаменти се постига обезболяване, мускулно отпускане или промяна в съзнанието, с различни цели – лечение, диагностика и др. Но психическата болка…, за нея много трудно се говори! За нея обикновено се мълчи, защото в обществото ни е прието, че тя има общо с хората с психични и поведенчески разтройства (които обикновено се етикетизират като „луди”). В ума си много хора я асоциират с непълноценност, слабост, загуба на контрол. Странно е да се приема, че психично здрави хора, могат да изпитват психическа болка. Именно това е проблемът, който ме е занимавал през годините и който, преплете професионалния ми път с психологичната наука. Изучаването на психология и психотерапия е по – късен избор в моя живот. Той е свързан със следване в бакалаварската програма по “Психология” към ВСУ. По-късно и с магистърската програма по “Семейно консултиране” на Нов Български Университет, която беше развита съвместно с Института по фамилна терапия в Лондон, където специализирах консултанска работа със семейства в системно ориентиран подход. През годините съм попълвала знания и умения като съм участвала в обучения, семинари, конференции, много часове екипна работа, супервизии и други специализирани събития. Преминах през интеракционна група за личен опит, както и през индивидуална психотерапия, което е неотменна част от пътя на всеки психотерапевт. Но безпорно най-голям принос за моето професионално израстване има работата ми с клиенти. Понастоящем продължавам да специализирам в областта на системната фамилна психотерапия. Член съм на Българската Асоциация по Фамилна Терапия , която е част от EFTA /European Family Therapy Association/. Развитието ми като фамилен психотерапевт продължава в програмите, семинарите и супервизиите на БАФТ.

Консултиране и Фамилна Терапия – Красимира Антонова

Подай му ръката си​

В блатото в Северна Персия затънал единръце човек. Само главата му още се подавала от мочурището. С цяло гърло той викал за помощ. Скоро на мястото на произшествието се събрали хора и един от тях събрал смелост да помогне на нещастника. „Подай ми ръката си – извикал му той, – ще те извадя от блатото.” Но потърпевшият продължавал да моли за помощ и не правел нищо, за да може другият да го измъкне. „Подай ми ръката си!” – настоявал той многократно. Отговорът бил само жалък вик за помощ. Тогава друг човек се приближил и казал: „Виждаш, че той никога няма да ти подаде ръката си. Подай му ти твоята ръка, тогава ще можеш да го спасиш!”

– Притча​